Ar bendruomenę reikia mokinti teikti pirmąją pagalbą?
 


Trečiadienis, 03 Gegužė 2017 12:03

Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose: idėjos ir patirtis

manksta darbo vietoj-adde4548Siekdamas vykdyti efektyvią informacijos sklaidą apie inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje bei darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus, Higienos instituto Profesinės sveikatos centras renka informaciją apie Lietuvoje sukurtas ir pritaikytas darbuotojų fizinio aktyvumo didinimo priemones bei atliktus tyrimus. Lietuvos įmonės, įstaigos, aukštosios mokyklos bei kitos tyrimų bei mokymo institucijos kviečiamos iki 2017 m. gegužės 31 d. pasidalinti savo patirtimi, užpildant nesudėtingas formas, kurias galima rasti Higienos instituto interneto svetainėje adresu 

http://www.hi.lt/news/1190/1101/Fizinio-aktyvumo-skatinimas-darbo-vietose-idejos-ir-patirtis.html