Ar bendruomenę reikia mokinti teikti pirmąją pagalbą?
 


Trečiadienis, 26 Balandis 2017 08:29

Triukšmo žala sveikatai
Pirmiausia triukšmas pakenkia nervų, širdies, kraujotakos ir virškinimo trakto sistemoms. Susilpnėja imuninė sistema. Visa tai vyksta dar prieš klausos sutrikimo atsiradimą. Veikiant ilgalaikiam dideliam triukšmui, pažeidžiama klausa. Poveikis klausai priklauso nuo garso intensyvumo ir nuo jo trukmės. Dažniausiai klausos susilpnėjimas išryškėja po 10–20 metų trunkančio kasdieninio stipraus garso poveikio.

Triukšmas keičia žmogaus elgesį
Triukšmas gali sukelti ne tik organizmo sutrikimus, tačiau ir daryti poveikį socialinei elgsenai. Jis sukelia agresiją, mažėja dėmesio sukaupimas, atmintis, darbingumas. Žmogus gali prisitaikyti prie nuolatinio triukšmo ir tarytum jo nejausti. Tačiau neigiamas jo poveikis nesumažėja. Atvirkščiai, be perstojo dirgina centrinę nervų sistemą, sukelia stresinę būklę.

Triukšmo poveikio pakopos:
• tyla – 0 dB;
• normalus triukšmo fonas – 0-40 dB;
• psichologinis poveikis – 40-80 dB;
• fiziologinis poveikis – 80-120 dB;
• traumatizmas – 120-140 dB;
• šokas (poveikis prietaisams ir konstrukcijoms) – 140-160 dB.

Natūralių triukšmo šaltinių reikšmės decibelais:
• savo širdies plakimas 10 dB;
• kišeninis laikrodis 20 dB;
• lapų šlamėjimas 30 dB;
• šnabždesys 40 dB;
• garsi kalba 70 dB;
• gatvės triukšmas 80 dB,
• sunkvežimis 85 dB, riksmas 90 dB,
• motociklas 95-110 dB.

Būdai, kuriais galima išvengti triukšmo taršos savo aplinkoje:
• vengti naudoti ausinukus, nes didelis garso lygis sklindantis tiesiogiai į ausis viršija saugumo reikalavimus (garso lygis - 80 dB ir daugiau);
• jei mėgstate garsiai klausytis muzikos, užsidarykite kambario duris, kad netrukdytumėte kitiems namiškiams, ir langus - kad garsas nesklistų į lauką;
• geriausia apsauga nuo gatvės triukšmo – hermetiški langai.
• namų aplinką apželdinkite medžiais ir krūmais, jie apsaugo nuo gatvės triukšmo ir dulkių;
• dirbant tokius darbus, kur yra didelis triukšmas, būtina nešioti ausų apsaugas (ausų kištukus ar ausines).

Gerbk save ir kaimynus

triuksmas-paveikslas-apkirptas
Leistiną triukšmo lygį daugiabučiuose namuose reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje": nuo 7-19 val. leidžiamas ne didesnis nei 40 decibelų (ekvivalentinis) ir 55 decibelų (maksimalus) garso lygis, nuo 19-22 val. - ne didesnis nei 35 decibelų (ekvivalentinis) ir 50 decibelų (maksimalus) garso lygis, nuo 22-7 val. - ne didesnis kaip 30 decibelų (ekvivalentinis) ir 45 decibelų (maksimalus) garso lygis.


Taigi, kiekvienas iš mūsų siekiame susikurti sau malonią aplinką, tačiau nevertėtų pamiršti, kad aplink esama daugybės kitų žmonių. Tyla padeda ne tik nusiraminti, tačiau išgirsti save ir kitus, todėl kiekvienas turi stengtis, kad triukšmas netrikdytų tiek mūsų pačių, tiek aplinkinių ramybės, kurios šiais laikais itin trūksta.

Informaciją parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Raminta Kiškėnienė